សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការខេត្តមណ្ឌលគិរី ថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ២០១៦៖ នៅថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញានេះ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយមន្ត្រីរាជការ ខេត្តមណ្ឌលគិរី។ សម្ដេចតេជោបានរំលឹកពីអតីតនៃខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលពីមុននិងឥឡូវគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខក្មួយៗនៅវិទ្យាល័យសម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ នៅក្បាលព្រលប់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ មុនអញ្ជើញមកកាន់សណ្ឋាគារ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅវិទ្យាល័យសម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ ដែលស្ថិតនៅ ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខក្មួយៗនៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ភូមិថ្មី នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ស្ថិតក្នុង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខក្មួយៗនៅអនុវិទ្យាល័យលំផាត់ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅ អនុវិទ្យាល័យលំផាត់ ដែលស្ថិតក្នុងភូមិលំផាត់ ឃុំជ័យឧត្តម ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខក្មួយៗនៅសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន កោះញែក និងមតេ្តយ្យ ហ៊ុន សែន កោះញែក នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ដដែល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនៅ សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន កោះញែក