សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សា រំចេក ខេត្តព្រះវិហារ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូសាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យភ្នំដែក រួចមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលសាលាបឋមសិក្សារំចេក

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យ ភ្នំដែក ខេត្តព្រះវិហារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៃសាលាបឋមសិក្សា ស្រែធ្នង់ ខេត្តព្រះវិហារ រួចមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តអញ្ជើញពិនិត្យ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សា ស្រែធ្នង់ ខេត្តព្រះវិហារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៃ វិទ្យាល័យរវៀង រួចមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តអញ្ជើញចូលសាលាបឋមសិក្សា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យ វិទ្យាល័យរវៀង ខេត្តព្រះវិហារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះដដែល បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៃអនុវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន រវៀងរួចមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តអញ្ជើញចូលវិទ្យាល័យរវៀង ស្ថិតក្នុងភូមិ ថ្នល់កែង ឃុំរុងរឿង ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យអនុវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន រវៀង ខេត្តព្រះវិហារ បន្ទាប់ពីអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ ព្រះសង្ឃនៅវត្តចន្ទនិមិត្ត ហៅវត្តរវៀងរួចមក នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ដដែលនេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្មួយៗ សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា