សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងពិសានំបញ្ចុក នៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះក្នុងដំណើរចាកចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ដោយឆ្លងកាត់ខេត្តព្រះវិហារនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចុះសួរសុខទុក្ខងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមដងផ្លូវស្ថិត ភូមិតាតុង ឃុំរស្មី ស្រុក រវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យ វិទ្យាល័យតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ដដែលនេះដែរ បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សា និងវិទ្យាល័យ បល្ល័ង ខេត្តកំពង់ធំ រួចមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្សសាលាបឋមសិក្សា និងវិទ្យាល័យ បល្ល័ង ខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត ហ៊ុន សែន អាចារ្យលាក់ ខេត្តកំពង់ធំ រួចមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត ហ៊ុន សែន អាចារ្យ លាក់ ខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៅវិទ្យាល័យកំពង់ធំ ខេត្តកំពង់ធំ រួចមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យវិទ្យាល័យកំពង់ធំ ខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ដដែលនេះ បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សា រំចេក ខេត្តព្រះវិហារ រួចមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា