អរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្រ និងគោរពស្រឡាញ់បក្សប្រជាជន! គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជារបស់ប្រជាជន និងសម្រាប់បម្រើប្រជាជនទូទៅ ដោយមិនរើសអើងទាំងជំនឿសាសនា និងនយោបាយ! សូមអរគុណ សមាជិក សមាជិការ និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងយុវជន យុវតី អ្នកគាំទ្របក្ស

អរគុណ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស! អរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគាំទ្រ និងបោះឆ្នោតអោយបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ព្រោះថាជាបក្សដែល បានសង្រ្គោះអាយុជីវិតប្រជាជន និងជាបក្សដែលបានខិតខំកសាងកម្ពុជាពីបាតដៃទទេរ រហូតដល់រីក ចម្រើនមកទល់ថ្ងៃនេះ គឺឃើញនឹងភ្នែកពិតៗ ដែលបងប្អូនមិនជឿទៅលើបក្សដែលគ្រាន់តែថា…

ជយោ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា! សូមអរគុណ សមាជិក សមាជិការ និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងយុវជន យុវតី អ្នកគាំទ្របក្ស ស្រឡាញ់គណបក្សប្រជាជន

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាបក្សឈ្នះ! ចូលរួមដង្ហែរបក្សយើងទាំងអស់គ្នា! ថ្ងៃស្អែកនេះ សូមបងប្អូន សមាជិក សមាជិការគណបក្ស រួមទាំងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់សន្តិភាព និងការ រីកចម្រើន សូមចូលរួមដង្ហែរបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយើងអោយបានច្រើនកុះករទាំងអស់គ្នា! ទាំងនៅក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ និងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា!

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជារបស់កម្ពុជាទាំងមូល! បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានដឹងច្បាស់ណាស់ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានឈ្នះ ឆ្នោតមកនេះ គឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសុខសប្បាយគ្រប់ៗគ្នា។ គ្មានគណបក្សណា ដែលស្គាល់ប្រជាជន និងរស់នៅជាមួយប្រជាជនច្រើនដូច គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឡើយ។

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា