អំបាញ់មិញនេះ ខ្ញុំកំពុងបង្ហើយការងារ មានចៅរពីរនាក់ចូលមកលេងធ្វើអោយខ្ញុំបានធូរអារម្មណ៌ខ្លាំង ណាស់ដែរ។ បងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានចៅដូចខ្ញុំប្រាកដជាយល់នូវជម្រៅចិត្តរវាងចៅ និងជីតា។

សូមជូនពរជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសជួបតែសំណាងល្អ និងសេចក្តីសុខ ៕

 

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា