បោះឆ្នោតគាំទ្រ ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា នៅថ្ងៃនេះ! VOTE Now at link below. You must be a Facebook User. នៅពេលនេះ សាធារណៈជន និងអ្នកគាំទ្រអាចចាប់ផ្តើមបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខេជនបេក្ខនារី ដែលស័ក្តិសម {ជាយុវជនគំរូ}។ ការបោះឆ្នោតគឺបើកចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ -១១ ឧសភា ២០១៦ ចប់នៅម៉ោង ៥:០០ល្ងាច។

កម្មវិធីនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ជ័យលាភី ១០ នាក់ (Top1- Top 10)។ បន្ទាប់ពីបោះបានឆ្នោតជ្រើសរើស TOP-10 រួចហើយ គឺនឹងបន្តទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជ័យលាភីលេខ ១ TOP-1 នៅលើ Facebook សម្តេចតេជោ ជាបន្តទៀត។ បេក្ខជនដែលទទួលបានការគាំទ្រ (LIKES) ច្រើនជាងគេចាប់ពី (Top1-Top 10) គឺនឹងទទួលរង្វាន់ និងប័ណ្ណសរសើរនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៅវិមានរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាព នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ នេះជាឱកាសសម្រាប់យុវជនគ្រប់ៗរូប! ចូលទៅកាន់ទីនេះ ដើម្បីបោះឆ្នោត http://samdechhunsen.gov.kh/khmer_youth_role_model/ ជូនពរយុវជនគំរូទាំងអស់ជោគជ័យគ្រប់គ្នា!

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា