នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៣៧ ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៦

របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលនងប្រព្រឹត្តិទៅនៅសណ្ឋាគាសូហ្វីតែល រាជធានីភ្នំេពញ ហើយនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក.