មុននឹងចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិក គាប់ជួនត្រូវនិងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍ដែលជាថ្ងៃសំរាក។

ខ្ញុំពិតជាមិនអាចនៅផ្ទះបានក៏ឆ្លៀតពេលចេញមកទីលានវាយកូនគោលដែលជាកីឡាខ្ញុំ ត្រូវលេង៣ម៉ោងក្នុង១សប្តាហ៍។

សូមបងប្អូនមេត្តាយោគយល់ដល់រូបខ្ញុំដែលញៀននិងកីឡា ព្រោះវាផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវសុខភាពល្អ។អរគុណចំពោះភរិយាខ្ញុំដែលបានផ្តល់ឱកាសឱ្យ ខ្ញុំមកហាត់កីឡាថ្ងៃនេះ៕