ពេលនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតក្នុងទីលានវាយកូនគោល ជាមួយនិងក្រុមវាយកូនគោលផ្សេងទៀតទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ។

អាស្រ័យដោយប្រទេសយើង មានសន្តិភាព មានអ្នកវិនិយោគទុន មានទេសចរ មានអ្នកការទូត មានអង្គការអន្តរជាតិ ដូចនេះចំនួនអ្នកលេងជាជនជាតិបរទេសច្រើនជាងជនជាតិខ្មែរប្រមាណ ២ ភាគ ៣។

សំរាប់ខ្ញុំអាយុកាន់តែច្រើន មិនអាចលេងបាល់ទាត់ ឬបាល់ទះបាន គឺមានតែកីឡាវាយកូនគោលនេះហើយ ដែលសមស្របបំផុតសំរាប់ការហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំ។

ជូនពរជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ៕