សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត គោរពស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់ទៅលើនិន្នាការនយោបាយឬជំនឿសាសនាអ្វីឡើយ។

សម្តេចទាំងទ្វេតែងតែមានព្រហ្មវិហារធម៌ សណ្តោសប្រណី ដល់ពលរដ្ឋទូទៅ ព្រោះសុខទុក្ខពលរដ្ឋ គឺជាសុខទុក្ខរបស់ សម្តេច។ សូមជនរួមជាតិរួបរួមគ្នាជុំវិញ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត ដើម្បីកសាងកម្ពុជាអោយកាន់តែល្បីរន្ទឺរថែមទៀត !

 
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាទីសង្ឃឹមរបស់កម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត គោរពស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់ទៅលើនិន្នាការនយោបាយឬជំនឿសាសនាអ្វីឡើយ។ សម្តេចទាំងទ្វេតែងតែមានព្រហ្មវិហារធម៌ សណ្តោសប្រណី ដល់ពលរដ្ឋទូទៅ ព្រោះសុខទុក្ខពលរដ្ឋ គឺជាសុខទុក្ខរបស់ សម្តេច។ សូមជនរួមជាតិរួបរួមគ្នាជុំវិញ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត ដើម្បីកសាងកម្ពុជាអោយកាន់តែល្បីរន្ទឺរថែមទៀត !

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, 20 January 2016