សម្ដេចតេជោអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជូនពរក្នុងពេលពិនិត្យសុខភាពដោយសម្ដេចបានលើកឡើងថា​ ៖​

ប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ ! 

 

ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានជូនពរខ្ញុំ នៅពេលដឹងថាខ្ញុំកំពុងពិនិត្យសុខភាពនៅសឹង្ហបូរី។ការជូនពរនេះជាការបញ្ជាក់ពីការស្រឡាញ់រាប់អានរបស់បងប្អូនចំពោះខ្ញុំ។ នៅថ្ងៃនេះការពិនិត្យនឹងត្រូវបន្តតាមកម្មវិធីរបស់គ្រូពេទ្យដែលបានកំណត់។ 

ខ្ញំសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិសូមជួបតែសំណាងល្អ៕