ខានហាត់ប្រាណ វាយកូនគោល ជាងមួយ ខែហើយ ដែលធ្វើឱ្យទម្ងន់ឡើងពី ៧៧ ដល់ ៨២ គីឡូក្រាម។ បន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ២៨ វិច្ឆិកា និង ចូលឆ្នាំសកលថ្មី ២០២១ ថ្ងៃនេះចាប់ ផ្តើមវាយកូនគោលឡើងវិញ។ សូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ សេចក្តីចំរើន។