ការខិតខំដោយមិនដែលបានគិតពីការនឿយហត់របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទាំងយប់ថ្ងៃនៅទីនេះ

គឺចង់ឃេីញពលរដ្ធមានជីវិតរស់នៅបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ឋនិងកូនចៅតទៅទៀត។ សម្តចតេជោ សុខចិត្តទ្រាំលំបាកគ្រប់យ៉ាង ដេីម្បីពលរដ្ធរស់នៅសុខសប្បាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារ។