នេះជាថ្ងៃទីមួយនៃការវាយកូនគោល សាជាថ្មីបន្ទាប់ពីរយៈពេលបីខែដែល មិនបានវាយដោយសារគ្រេចស្មា។ កំពុងតាមដានខ្លួនឯងតើវាយបានល្អ ឬទេជាមួយសំភារៈសម្រាប់វាយប្រភេទថ្មី។ ជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តី សុខសេចក្តីចំរើន៕