ខ្ញុំនឹករឮក និងសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខ និងបានសប្បាយរីករាយថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍។