ការប្រជុំអាស៊ានលើកទី៣៣និង ការប្រជុំពាក់ព័ន្ធមានរហូតដល់ ១៦នៃអង្គប្រជុំដែលប្រមុខរដ្ឋនិង ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទាំង ១០ដៃគូរអាសុីបូពា៍ទាំង៨បូកបន្ថែម ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា ប្រធានាធិបតីយសុីលី

នាយកIMF ត្រូវរួមសាមគ្គីនិងសហការគ្នាដើម្បីជោគជ័យនៃការប្រជុំដ៍មាន សារៈសំខាន់នេះ។ពេលនេះការ ប្រជុំអាសុីបូពា៍កំពុងបន្តហើយចប់ ការប្រជុំនេះនិងដល់កម្មវិធីបិទដែលជាការផ្ទេរដំណែងប្រធាន អាស៊ានពីសាំងកាពួទៅព្រះរាជា ណាចក្រថៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។ ខ្ញុំនិងគណៈប្រតិភូនឹងវឹលត្រឡប់ ទៅមាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃស្អែក។ ជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ៕