នៅថ្ងៃទី ១២ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសម្រេចចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បន្តប្រតិបត្តិការស្វែងរុករកអដ្ឋិធាតុ និងទាហ៊ានអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់ និងបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជា (POW/MIA)

ដែលប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើអស់រយៈពេល៣០ឆ្នាំកន្លងមក ហើយត្រូវបានផ្អាកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ។ បើទោះបីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់កម្រិតតឹងតែងអំពីទិដ្ឋាការ (VISA) មកលើកម្ពុជាក៏ដោយ ក៏ សម្តេចតេជោប្រមុខដឹកនាំបានសម្រេចបន្តប្រតិបត្តិការប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណាដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនដែលកំពុងរង់ចាំដំណឹងអំពីសាច់ញាតិខ្លួនដែលជាអតីតទាហ៊ានដែលបានស្លាប់នឹងបាត់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងពេលសង្រ្គាមនាទសវត្សឆ្នាំ ៧០។ ការសម្រេចបន្តប្រតិបត្តិការនេះឡើងវិញ គឺសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ញើលិខិតជាផ្លូវការតបជូនសមាជិកព្រឹទ្ឋសភា Doug Ericksen and តំណាងរាស្រ្ត Vincent Buys នៅរដ្ឋ Washington State នៅថ្ងៃទី ១២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលបានសរសេរសំបុត្រស្នើសុំអោយសម្តេចមេត្តាបន្តជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨។ ******************************************* Phnom Pen, October 12th,2018 Senator Doug Erickson Representative Vincent Buys Washington State The United States of America Excellencies, I am pleased to receive your joint letter of 02 October 2018, expressing your appreciation of Cambodia's ongoing socio-economic and democratic progress and your wish for the re-activation of the POW/MIA program in Cambodia. Indeed, it has always been our desire to seek to elevate the bilateral relations and to deepen across-the-board cooperation with the United States on the basis of shared interests and equal respect. Cooperation on the POW/MIA program, even before Cambodia and United States resumed diplomatic relations in the 90s, is a clear example of our endeavor to this end. It is also a reflection of our deep empathy with the families of the POW/MIA who suffered great emotional trauma for their loss. The POW/MIA progam had been running suecessfiully for more tlan 30 years, before it was suspended, after Cambodia was unjustly sanctioned for the simple fact that we requested more consideration from the United States on similar humanitarian ground in the Cambodian repatriation progam. As we have discussed before and at your personal request as well as that made by other US organization, my Government, in the same compassionate spirit, ageed to resume this important POW/MIA field mission, regardless the United States visa restriction in place. Please accept,Excellencies, the assurance of my high consideration . HUN SEN CC: Ms Ann-Mills Griffins Chairman and CEO of the National League of POW/MIA families.