រីករាយចុងសប្តាហ៍បងប្អូនជនរួមជាតិ។ មុនពេលចេញទៅចូលរួមមហា សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនា សប្តាហ៍ក្រោយ ថ្ងៃនេះឆ្លៀតមក ហាត់ប្រាណនៅទីលានវាយកូន គោលCity golf។ ជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិជួបតែ សេចក្តីសុខនិងសង្ឃឹមបានជួបបង ប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ៕