អរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិ និងកូនក្មួុយជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលបានជូនពរខ្ញុំក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលនេះ ! ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានហួបបាយជួបជុំកូនចៅដ៏ច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ។