អរគុណ សមាជិកសមាជិការនៃ គណបក្សប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ដែលបានខិតខំចុះយុទ្ឋនាការពន្យល់អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីគណបក្សប្រជាជន ព្រមទាំងទិសដៅ និងចក្ខវិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសអោយកាន់តែរីកចម្រើន ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន។

ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូន គឺដើម្បីកម្ពុជាយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នា និងរីកចម្រើនទៅមុខទាំងអស់គ្នា! សូមបងប្អូនកូនក្មួយទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី ២០ អោយបានច្រើនកុះករគ្រប់ៗគ្នា នៅថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ!