នៅតែ២ថ្ងៃទៀ់ត ថ្ងៃបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្រ្តនឹងមកដល់ហើយ! សូមអញ្ជើញបងប្អូនកូនក្មួយទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជន អោយបានច្រើនកុះករភ្លូកទឹកភ្លូកដីនៅទូទាំងប្រទេស!

ដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ សូមបងប្អូនរៀបចំខ្លួនចេញទៅបោះ ឆ្នោតអោយបានគ្រប់ៗគ្នាកុំខានអោយសោះ ! ព្រោះនេះជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយនេះក៏ជាកាតព្វកិច្ច និងសិទ្ឋិសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបំផុតតាមរយៈការបោះឆ្នោត! នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ២៩ កក្កដា ២០១៨ សូមបងប្អូន និងកូនក្មួយបោះឆ្នោតអោយលេខ ២០ នៅទូទាំងប្រទេស!