មានគណបក្សប្រជាជនដឹកនាំប្រទេស គឺកម្ពុជាមានតែសុខសន្តិភាព និងការរីកចម្រើន។

អរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិ និងកូនក្មួយទូទាំងប្រទេស ដែលនៅតែជឿជាក់ទុកចិត្តបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី២០ ដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិយើងអោយកាន់តែរីកចម្រើនលឿនទៅមុខ៕