ជម្រើសដ៏ល្អបំផុត គឺសូមកូនក្មួយកម្មករកម្មការនីបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី ២០ ដើម្បីកូនក្មួយមានងារធ្វើជាប់លាប់ល្អយូរអង្វែង មានប្រាក់ខែសមរម្យជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ការងារជាច្រើនថែមទៀត។ ប្រាក់ខែកូនក្មួយនឹងត្រូវតម្លើងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំ។

ពូសូមអរគុណក្មួយៗទាំងអស់ចំពោះការរាប់អាន និងគោរពស្រឡាញ់ចំពោះពូ។ ពូសូមសន្យានឹងបន្តជួយការពារផលប្រយោជន៍កូនក្មួយអោយបានល្អ។ សូមកូនក្មួយទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានលេខរៀងទី ២០ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះកុំបីខាន ហើយសូមយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាប់មកជាមួយផង៕