តាមរយៈរូបថត១សន្លឹកនេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា កម្ពុជាពីមុនយ៉ាងណា… ហើយកម្ពុជាសព្វថ្ងៃរីកចម្រើនយ៉ាងណា។

ទោះបីកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំនៅជាមួយបងប្អូនជានិច្ច! អរគុណភរិយាជាទីស្រឡាញ់ និងអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំ ហើយនៅតែបន្តគាំទ្រ និងបោះឆ្នោតអោយ “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា”។ ជូនពរបងប្អូនបានសប្បាយរីករាយថ្ងៃសៅរ៍ និងធ្វើដំណើរកំសាន្តជិតឆ្ងាយមានសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ៗគ្នា!