ជ័យជម្នះ ៧ មករា ១៩៧៩ គឺពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញពីការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបវាលពិឃាតប៉ុលពត (១៩៧៥-១៩៧៩)។ ចងចាំ ៧ មករា គឺចងចាំថ្ងៃកំណើតទី ២ របស់យើងទាំងអស់គ្នា។

មាន៧ មករា ទើបកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ។ សូមកម្ពុជាមានតែសុខសន្តិភាព និងរីកចម្រើនជារៀងដរាប! ជយោ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា!

 

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា