ខ្ញុំសូមអរគុណ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងខេត្តកែបទាំងមូលដែលតែងតែគាំទ្រដល់ការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំ និងបានបោះឆ្នោតជូន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ទោះបីជាខេត្តនេះតូចបន្តិចមែន តែរាល់ការបោះឆ្នោតកន្លងមក គឺគណបក្សប្រជាជនតែងតែឈ្នះដាច់ ឈ្នះរហូតដល់ជាង៩០%។

តាមរយៈលទ្ធផលនេះ គឺបង្ហាញពីការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្រប្រជាជន។ សូមជូនពរប្អូននជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ និងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា