បទចម្រៀង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បទចម្រៀង ដែលជាស្នាដៃសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជា