នៅពេលនេះ ខ្ញុំកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់រវាងប្រទេសចិន និងតំណាងគណបក្សនយោបាយនានាលើពិភពលោក ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ០២ ធ្នូ ២០១៧។

ការធ្វើដំណើរនេះគឺត្រូវនៅលើយន្តហោះ ៤ម៉ោង ២០នាទី ហើយធាតុអាកាសនៅទីនោះពេលនេះគឺធាតុត្រជាក់ខ្លាំងណាស់។ សូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ និងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា៕

 

 

 

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា