តាមរយៈរូបភាពនេះ គឺបងប្អូនជនរួមជាតិពិតជាដឹងច្បាស់ថា ពីមុនស្រុកយើងយ៉ាងណា? មានអាគុបជិះជំនាន់នោះហាក់ដូចជាមានតូយ៉ូតាកាមរីជិះសព្វថ្ងៃអញ្ចឹង។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបានឡើងសេរីលឿនណាស់ ជាមួយឡានទំនើបទាន់សម័យពាសពេញដងផ្លូវ។ នេះគឺដោយសារប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាព។

សូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិសប្បាយរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងសូមបើកបរជិតឆ្ងាយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីសុខសវត្ថិភាពគ្រប់ៗគ្នា៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា