មួយហើយមួយទៀត។ ចៅប្រុសទី២០បានសម្រាលមកហើយ។ គេមិនទុកឱកាសអោយចៅប្រុសទី១៩មានអាយុលើសគេរហូត១ខែនោះទេ។ លើកនេះ ហ៊ុន ម៉ាណែត ទទួលបានកូនប្រុសលើកដំបូងបន្ទាប់ពីទទួលបានកូនស្រី២នាក់។ ចៅប្រុសដែលមានឈ្មោះ ហ៊ុន ពេជមុនី្នរិទ្ធិសិទ្ធិ នឹងដាក់អោយទាត់នូវខ្សែបំរើជាមួយចៅទី១៩ ឈ្មោះឌី សែន វិទូ។

សម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ឋនិងខ្សែការពារបានរៀបចំរួចហើយ។ ជាង៤០ឆ្នាំមុន ខ្ញុំនៅកម្លោះលំបាកវេទនាម្នាក់ឯង របួសពិការឈឺចាប់ម្នាក់ឯង តែពេលនេះខ្ញុំក្លាយ ជាជីតារបស់ចៅៗរហូតដល់២០នាក់ និងអាចលើសពីនេះ ប្រសិនកូនណាមួយមានកូនថែម ទៀត៕

 

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា