សូមអបអរសាទរក្រុមកីឡាកាយវប្បកម្ម ដែលបានចូលរួមប្រកួតជេីងឯកពិភពលោកលេីកទី៩ នៅទីក្រុង អូឡាំបាទ័រ ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី កាលពីថ្ងៃទី ២ ដល់ ៩ ខែតុលា ២០១៧ ដែលទទួល

បានមេដាយ: ១_ កីឡាករ សំបូរ ណាន មេដាយមាស ១ ២_ កីឡាករ តឹក បុ៑នវី មេដាយប្រាក់ ១ ៣_ កីឡាករ ណុំ សុបិន្ត មេដាយសំរឹទ្ធ ១ នេះជាមោទនះភាពរបស់ជាតិយើង ដែលវិស័យកីឡាកំពុងរីលូតលាស់ឡើងវិញនៅក្រោមដំបូលសន្តិភាព។ សូមអរគុណដល់កីឡាករ និងគ្រូបង្វឹកទាំងអស់ដែលបានខិតខំហ្វឹកហ្វឺនកីឡាកររហូតទទួលបានជ័យជំនេះថ្ងៃនេះ។

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា