ទោះបីតម្លៃណាក៏ដោយ គឺយើងត្រូវចូលរួមថែរក្សា “សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ“ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការងារ ប្រាក់ខែល្អសមរម្យ និងផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់បងប្អូន កូនក្មួយ កម្មករ កម្មការនីទូទាំងប្រទេស។ ជូនពរបងជនរួមជាតិ និងបងប្អូនកូនក្មួយកម្មករទាំងអស់បានសប្បាយរីករាយក្នុងថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍គ្រប់ៗគ្នា៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា