មាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដឹក នាំប្រទេស បងប្អូនកូនក្មួយកម្មករកម្មការនីមានការងារធ្វើជាមួយប្រាក់ខែសមរម្យ ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារល្អ ព្រមទាំងសេវាគាំពារសុខភាព និងសុខុមាលភាពសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើង។ ជាពិសេស ពេលកូនក្មួយកម្មករកម្មការនីចាស់ទៅ (ឈប់ធ្វើការ) គឺទទួលបានប្រាក់រឺត្រែតទៀតផង៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរពិតដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកូនក្មួយ កម្មករ កម្មការនីកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ អរគុណ បងប្អូន កូនទាំងអស់ ដែលតែងតែគាំទ្រ និងបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន។ ចំពោះរូបថត Selfie មួយចំនួនទៀត សូមទៅកាន់ផេក Duong Dara https://www.facebook.com/duongdaracambodia https://www.facebook.com/duongdara/

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា