គណបក្សប្រជាជនរឹងមាំ ព្រោះយើងមានប្រមុខដឹកនាំបក្សរឹងមាំ។ ប្រទេសជាតិដែលមានសុខសន្តិភាពរឹងមាំ ព្រោះយើងមាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរឹងមាំ។ យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និងបោះឆ្នោតអោយតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តែមួយគត់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិអោយមានសុខសន្តិភាព និងកាន់តែរីកចម្រើនលឿនទៅមុខ។

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា