កម្ពុជាមានមោទនៈភាពចំពោះសន្តិភាព និងវឌ្ឍនៈភាពរបស់ប្រទេសជាតិសព្វថ្ងៃ។ សន្តិភាពបានធ្វើអោយយើងគ្រប់ៗគ្នារស់នៅសុខស្រួល និងមានឱកាសគ្រប់យ៉ាងក្នុងកសាងសង្គមគ្រួសារ និងសហគមអោយកាន់តែរីក ចម្រើន។ សន្តិភាព គឺបានមកដោយលំបាកខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ

ចូលរួមថែរក្សាការពារអោយបានរឹងមាំស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស។ បើសន្តិភាពរលាយហើយ គឺអ្វីៗនឹងអន្តរាយជាមិនខាន។ សូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះមានសុខសុវត្ថិភាព និងបានសប្បាយរីករាយជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា