សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នា!

ការសប្បាយរីករាយមិនចំពោះតែការដើរកំសាន្តនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានទេ ប៉ុន្តែការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិ ការជួបជុំក្រុមគ្រួសារ និងការហាត់កីឡាដើម្បីសុខភាពក៏អាចធ្វើអោយយើងបានសប្បាយរីករាយផងដែរ។ សូមបងប្អូនបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ នឹងមានសុខសុវត្ថិភាពទោះបីធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយក្តី៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា