ការគ្រាន់តែនិយាយពីសន្តិភាពគឺស្រួលណាស់ តែការស្វែងរកសន្តិភាពទើបជាការលំបាក ព្រោះថា សន្តិភាពមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យ និងដោយគ្មានការចំណាយអាយុជីវិតមនុស្សឡើយ។ បើ ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពហើយ យើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាការពារសន្តិភាពកុំអោយបាត់បង់ទៅវិញ។

និយាយការពិតទៅ គឺគ្មានបក្សនយោបាយណាក្រៅពី ” គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” ដែលបានលះបង់ សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ ដើម្បីសន្តិភាពក្នុងពេលដែលប្រទេសបានធ្លាក់ក្នុងវាលពិឃាត។ ជាង ៤០ឆ្នាំ មកនេះគឺមានតែ “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា”តែមួយគត់ដែលខិតខំថែក្សាការពារសន្តិភាព ដើម្បី ប្រជា ពលរដ្ឋរស់សុខស្រួល។ គណបក្សប្រជាជន គឺរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជន និងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជន និងប្រទេសជាតិទាំងមូល៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា