ការពិតដែលយុវជនយុវតីបានដឹង និងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកសព្វថ្ងៃគឺៈ- -នៅពេលដែលយុវជនធំដឹងក្តី គឺបានឃើញកម្ពុជារីកចម្រើនស្រស់ស្អាតទៅមុខឥតឈប់ឈរ។ -នៅពេលដែលយុវជនធំដឹងក្តី គឺមានសាលារៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងពីទីក្រុងដល់ជនបទ។ -នៅពេលដែលយុវជនធំដឹងក្តី គឺឃើញកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព ទន្ទឹមនឹងបានឃើញប្រទេសមួយចំនួន កំពុងកើតមានសង្រ្គាម ដែលយុវជនបានបាត់បាត់បង់ឱកាសគ្រប់យ៉ាង។

-នៅពេលដែលយុវជនធំដឹងក្តី គឺបានឃើញសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានខិតខំ ដឹកនាំកសាងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជារហូតរីកចម្រើន ហើយសម្តេចតេជោ តែងតែរស់នៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត។ ទាំងអស់នេះហើយ ដែលយុវជនយុវតីកម្ពុជា ទូទាំងប្រទេសមាន ភាពកក់ក្តៅ និងជឿទុកចិត្តលើ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តែម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាព និងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា អោយកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា