គណបក្សបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សឈ្នះឆ្នោត! នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចាប់បើកយុទ្ឋនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេស។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណបក្សឈ្នះឆ្នោត ដែលបានដឹកនាំប្រទេស និងកសាងកម្ពុជាអោយរីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ។

សូមចូលរួមសមាជគណបក្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នា! យើងបោះឆ្នោតគាំទ្រ គណបក្សប្រជជនកម្ពុជា គឺដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន!

 

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា