ពេលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីជួបមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្ទាប់ពីអាក់ខានដោយសុខភាពកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា២០១៧។ទៅយឺតប្រសើរជាងមិនបានទៅខ្ញុំត្រូវទៅជួបបងប្អូនតាមការគ្រោងទុក បើទោះបីជាខ្ញុំទើបមកពីប្រទេសចិនយប់មុិញនេះក៏ដោយ។ ជូនពរជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ៕

 

 

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា