សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សប្បុរជន អង្គការ ដៃគូ ម្ចាស់មូលនិធិ ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចូលរួមវិភាគទាន ជួយដល់កម្មភាពមនុស្សធម៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។ ថវិកាសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ដែលទទួលបានជាបឋមនៅព្រឹកមិញនេះគឺមានចំនួន ១៣,៤១០,២៨០ ដុល្លារអាមេរិក៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា