សូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ពេលបើកបរទោះបីជិតឆ្ងាយក៏ដោយ ដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា