សូមជូនពរចំពោះលោកយាយ អុំស្រី អ្នកមីង បងស្រី ប្អូនស្រី កូនស្រី ក្មួយស្រី ចៅស្រី សូម ប្រកបតែសេចក្តីសុខ ក្នុងឱកាស ទិវានារីអន្តរជាតិ៨មិនាលើកទី ១០៦នាថ្ងៃនេះ៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា