សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពង់នៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ លើប្រធានប្រធានបទ «ការឈានឡើងនៃសង្វាក់តម្លៃឧស្សាហូបនីយកម្ម ដើម្បីកំណើន និងការអភិវឌ្ឍក្នុងសម័យឌីជីថល »

(2017 Cambodia outlook Conference “Moving up the Value chain for Industrialization , Digitization ,Growth and Development” គេហទំព័រ Facebook សម្តេចតេជោ នឹងផ្សាយផ្ទាល់ (Live) នៅម៉ោង៨:៣០ នាទីព្រឹកបន្តិចទៀតនេះ៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា