ប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមស្នាដៃដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺកាន់តែសុខសប្បាយ និងរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខជានិច្ច។ នេះហើយជាអ្វីដែលពលរដ្ឋប្រាថ្នាចង់បាន៕