រូបភាពចេញពី facebook

រូបថតប្រវត្តិសាស្រ្ត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតក្រុងតាខ្មៅ ថ្ងៃ ទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ Historical photos of Samdech Hun Sen at the pooling statio i...

ជនដែលបង្ករភាពចលាចលវឹកវរប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន ។...

សូមគោរព និង អបអរសាទដ៏រីករាយបំផុត ចំពោះសម្តេច អគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីជាប់ ឆ្នោតរបស់កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣!...

ជាថ្មីម្តងទៀត ខ្ញុំសូមថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះសមាជិក សមាជិការ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ យុវជន យុវតី សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ដែលបានគោរពស្រឡាញ់ និងបោះ ឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ស...

Thanks to all CPP supporters. This is the historical victory of all Cambodian people....

ជយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ! ជយោសម្តេចទាំងបី! ជយោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ! ជយោកម្ពុជារុងរឿង !...

បក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ គឺប្តេជ្ញាការពារប្រជាពលរដ្ខ និង ប្រទេសជាតិ មិនអោយធ្លាក់ទៅក្នុងសង្រ្គាមទៀតឡើយ ។ បុគ្គលបង្ករអសន្តិសុខសង្គមត្រូវទទួល ទោសចំពោះមុខច្បាប់ជាកំហិត ។...

ព្រះសង្ឃរបៀបនេះ បាននិងកំពុងបំផ្លាញសាសនា និង បង្ករអសនិ្តសុខសាធារណៈ...

គំរូអាក្រក់ដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនឹងត្រូវ ផ្តន្ទារទោសតាមច្បា់ជាធរមាន !...

Thanks to all supporters! We're wining together....

Another 5 years term for Cambodian People set from today's General election. Thanks to all supporters ! We Love our people, peace and development !...

We, CPP Party no.[ 4 ]will win this general election on July 28, 2013. Thanks to all supporters! This is the winning of all Cambodian people!...

Samdech Hun Sen voted today at the polling station, July 28, 2013 ! CPP will win again !...

យើងបោះឆ្នោតជូនលេខ (៤) ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បី សន្តិភាព និង ការអភិវឌ្ឍន៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ! ជយោ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន !...

យើងគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងបក្សប្រជាជនលេខ (៤)...

ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្សានុសិស្ស យុវជន យុវតីទាំងអស់សូម ប្តេជ្ញាគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនបក្សប្រជាជន លេខ (៤) ដែលមាន សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំប្រទេសជា នាយករដ្ឋមន្រ្តីបន្តទៀត !...