រូបភាពចេញពី facebook

ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយ សម្តេចស្តាប់ ឧិកាសនិយាយផ្ទាល់ជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ទិន្នន័យដែលទទួលបានអំពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈ Facebook នឹងដាក់ ជូនសម្តេច តេជោ លោកបានជ្រាប និងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រទេសជ...

ការប្រកាសលទ្ឋផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដោយ គជប ជាជំហានដំបូង នេះ គឺជាការបញ្ជាក់អោយឃើញកាន់តែច្បាស់ថា ប្រជាពលរដ្ឋភាគ ច្រើនបំផុតលោកត្រូវការភាពសុខសាន្ត សន្តិភាព និង ការអភិវឌ្ឍន៍ ទោះជាទៅយឺតបន្តិចក្តីតែនឹងដល់គោល...

Peace is the most important for all Cambodian people....

Thanks to all supporters and those who love and care about Cambodia. Today is your chance and opportunity to get involve with the Prime Minister to help our society. All public opinions and other cons...

ELECTION RESULTS RELEASED BY NEC OFFICIALLY: The country's National Election Committee (NEC), the body that oversees elections, said Monday that results indicate the ruling party won the majority o...

រាស្រ្តនិយាយ សម្តេចស្តាប់ ឧិកាសនិយាយផ្ទាល់ជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ទិន្នន័យដែលទទួលបានអំពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈ Facebook នឹងដាក់ ជូនសម្តេច តេជោ លោកបានជ្រាប និងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រទេសជាតិយ...

...

ទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងរីកមុខមាត់ថ្មី ក្រោមការដឹកនាំ របស់ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា។...

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ចំពោះប្រាក់ខែមន្រ្តីរាជការ ។ រាជរដ្ឋាភិបាល និងខិតខំ ដោះស្រាយជាបន្តទៀតដើម្បីលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរបស់ មន្រ្តីរាជការ និង ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអោយបានសម រម...

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ចំពោះប្រាក់ខែមន្រ្តីរាជការ ។ រាជរដ្ឋាភិបាល និងខិតខំ ដោះស្រាយជាបន្តទៀតដើម្បីលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរបស់ មន្រ្តីរាជការ និង ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអោយបានសម រម...

សភាពការណ៍នយោបាយកម្ពុជាមកទល់ពេលនេះគឺធម្មតា ។ ការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណបក្សប្រជាជន កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា កន្លងទៅនេះ គឺ សម្តេចតេជោ នឹងបន្តដឹកនាំ ប្រទេសជាតិជានាយករដ្ឋមន្រ្តីសំរាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំទៀត (2013-...

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋ ព្រះសង្ឃ និង យុវជនយុវតីទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកគាំទ្រចូលចិត្ត 77,463 នាក់នៅក្នុង Facebook សូមគោរពជូនពរថ្ងៃ ខួបកំណើតរបស់សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ មន្រ្តី នៃព្រះរ...

HAPPY BIRTH DAY TO SAMDECH HUN SEN ! Shots chronicling Hun Sen’s political career to be displayed at Wat Phnom Museum this week NEARLY 200 photos of Prime Minister Hun Sen have been put on d...

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង សន្តិភាព គឺតែមួយ យុវជនដែលកើតជំនាន់ក្រោយប្រហែលជាមិនបានយល់ នឹង ដឹង ច្បាស់អំពីការលះរបស់សម្តេចតេជោ ក្នុងការនាំមកវិញនូវសន្តិភាព សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រទេសជាតិ ។ តាមពិតសម្តេ...

សម្តេច ហ៊ុន សែន នឹងសំរបសំរួលដើម្បីសន្តិភាពសំរាប់សំរាប់ជាតិមតុភូមិកម្ពុជា...

We, the people of Cambodia, officials, youth, students, intellectuals strongly support Samdech Hun Sen for being elected as the new Prime Minister of Cambodia, from 2013-2018....