រូបភាពចេញពី facebook

សិទ្ខិ និង សេរីភាពនៅកម្ពុជាគឺកំពុងឡើងដល់ចំណុចមួយដែលអាច នឹងងាយប៉ះពាល់ដល់ដល់ការរំលាភច្បាប់។ សិទ្ខិពាសវាលពាសកាល មួយចំនួនដូចជា ការជេរប្រទេចផ្តាសារ ប្រមាថមើលងាយបុគ្គល ប្រមុខ រដ្ឋ និង ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជ...

ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយ សម្តេចស្តាប់ ឧិកាសនិយាយផ្ទាល់ជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្មីៗនេះ ឆ្លងតាមមតិយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺសំណូមពរ សម្តេចតេជោ លោកមានដំណោះស្រាយ លើបញ្ហាសំខាន់ជាអាទិភាពតាមលេខរៀង ដូចខាងក្រោមៈ ...

Cambodian Diamond Island Development project will boost Cambodian economy in the nearest future....

Cambodia's rapid growth Cambodia will shortly depart the LDCs group, yet supply side challenges must be tackled The features of Cambodia’s development record are of particular importance .This p...

កូនខ្មែរចូលចិត្ត Facebook គឺត្រូវយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងផល ដែលងាយប៉ះពាល់រំខានមួយដូចខាងក្រោមៈ ១-មុននឹងចុច " Like" គឺត្រូវចុចលើរូបដែលយើងបានឃើញហ្នឹងសិនថា តើបុគ្គលហ្នឹងជានរណា ? ព្រោះមានបុគ្គលមួយចំនួន...

ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយ សម្តេចស្តាប់ ឧិកាសនិយាយផ្ទាល់ជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ទិន្នន័យដែលទទួលបានអំពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈ Facebook នឹងដាក់ ជូនសម្តេច តេជោ លោកបានជ្រាប និងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រទេសជ...

ការប្រកាសលទ្ឋផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដោយ គជប ជាជំហានដំបូង នេះ គឺជាការបញ្ជាក់អោយឃើញកាន់តែច្បាស់ថា ប្រជាពលរដ្ឋភាគ ច្រើនបំផុតលោកត្រូវការភាពសុខសាន្ត សន្តិភាព និង ការអភិវឌ្ឍន៍ ទោះជាទៅយឺតបន្តិចក្តីតែនឹងដល់គោល...

Peace is the most important for all Cambodian people....

Thanks to all supporters and those who love and care about Cambodia. Today is your chance and opportunity to get involve with the Prime Minister to help our society. All public opinions and other cons...

ELECTION RESULTS RELEASED BY NEC OFFICIALLY: The country's National Election Committee (NEC), the body that oversees elections, said Monday that results indicate the ruling party won the majority o...

រាស្រ្តនិយាយ សម្តេចស្តាប់ ឧិកាសនិយាយផ្ទាល់ជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ទិន្នន័យដែលទទួលបានអំពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈ Facebook នឹងដាក់ ជូនសម្តេច តេជោ លោកបានជ្រាប និងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រទេសជាតិយ...

...

ទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងរីកមុខមាត់ថ្មី ក្រោមការដឹកនាំ របស់ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា។...

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ចំពោះប្រាក់ខែមន្រ្តីរាជការ ។ រាជរដ្ឋាភិបាល និងខិតខំ ដោះស្រាយជាបន្តទៀតដើម្បីលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរបស់ មន្រ្តីរាជការ និង ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអោយបានសម រម...

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ចំពោះប្រាក់ខែមន្រ្តីរាជការ ។ រាជរដ្ឋាភិបាល និងខិតខំ ដោះស្រាយជាបន្តទៀតដើម្បីលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរបស់ មន្រ្តីរាជការ និង ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអោយបានសម រម...

សភាពការណ៍នយោបាយកម្ពុជាមកទល់ពេលនេះគឺធម្មតា ។ ការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណបក្សប្រជាជន កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា កន្លងទៅនេះ គឺ សម្តេចតេជោ នឹងបន្តដឹកនាំ ប្រទេសជាតិជានាយករដ្ឋមន្រ្តីសំរាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំទៀត (2013-...