រូបភាពចេញពី facebook

យើងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជ លេខ (៤) ទាំងអស់គ្នា ! YES, We all vote for Peace & Development, CPP No. [4]...

បក្សទេវតា បក្សសន្តិភាព ជាបក្សសង្រ្គោះ បំរើ ប្រជាពលរដ្ឋ ពិតៗ ។ យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន លេខ(៤ ) ទាំងអស់គ្នា...

Yes, we "CHANGE" from seven to "FOUR" (4). We all VOTE for No. [4]- Peace, Stability, Development and Prosperity of the Kingdom of Cambodia ! "CPP" is Cambodian's Best Choice for 2013 Election !...

យើងជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាមគ្គុទេសប្រកបដោយចក្ខុវិស័យខ្ពស់ចំពោះ សុខសន្តិភាព ស្ថេរភាពនយោបាយ និង សង្គម ព្រម ទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ពិតៗ សំរាប់អនាគតយុវជន និង ប្រទេសជាតិ ។ យើងបោះជូន លេខ (៤ )...

កម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកភាពរីកចំរើន ក្រោមការដឹកនាំ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រជាប្រីយ៍ លេខ (៤) គឺបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងភ្នំពេញយើង ។ យើង បោះជូន លេខ (៤) ទៀត ! We all vote for no. [4]...

YES, We are [4]- We love Peace and Development. We all vote for CPP and Samdech Hun Sen for 2013...

យើង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លេខ ៤ ទាំងអស់គ្នា! We Love No. 4- (Peace, Stability, Reconciliation and Development)- We All Vote Yes for CPP No. 4 !...

...

យើង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លេខ ៤ ទាំងអស់គ្នា! We Love No. 4- (Peace, Stability, Reconciliation and Development)- We All Vote Yes for CPP No. 4 !...

យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន លេខ (៤)...

យុវជន សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅខេត្តកំពង់ចាមគាំទ្រនឹងបោះឆ្នោតជូន លេខ ៤!...

យើងបោះឆ្នោតជូនសម្តចតេជោ ហ៊ុន សែន (លេខ ៤) we all vote for the Camnbodian People's Party (CPP)...

យើងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន លេខរៀងទី ៤ ទូទាំងប្រទេស !...

យើងនាំគ្នាបោះឆ្នោតជូន គណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ២០១៣...

យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ២០១៣ !...

...