ប្រជារាស្រ្តទូទាំងប្រទេស គោរពស្រឡាញ់សម្តេចឪ សម្តេចតា សម្តេចតាទួត សម្តេចម៉ែ សម្តេចយាយ សម្តេចយាយទួត និង ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ដែលព្រះអង្គតែងតែផ្តល់នូវភាពកក់ក្តៅ និង ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំបំផុតសម្រាប់ កូនចៅ ចៅទួត ចៅលួត ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។